april 19, 2024

Ny Qatar-rapport før VM 2022

Luksushoteller anklaget for misbruk av gjestearbeidere

Maktmisbruk, mangelfull organisering og usikre arbeidsforhold i byggeprosjekter preger oppbyggingen av luksushoteller i Qatar. Menneskerettighetsorganisasjonen Business & Human Rights Resource Centre har sjekket tilstandene til Qatars gjestearbeidere i anledning fotball-VM 2022 og resultatene er nedslående.

Knuste drømmer

Gjestearbeidere kommer til Qatar fra fattige land som Nepal og Bangladesh for å jobbe i bygg- og anleggsbransjen. Målet er ofte å tjene penger til familie i hjemlandet, men mange må dessverre vende hjem med knuste drømmer i bagasjen. Det er også tilfeller der arbeidere har kommet hjem i ei kiste.

Arbeidsforholdene i forbindelse med de 26 000 hotellrommene som til sammen er bygget på luksushotellkjeder i Qatar, er ifølge menneskerettighetsorganisasjonen Business & Human Rights Resource Centre høyst kritikkverdig.

Ikke-eksisterende rettigheter

Undersøkelsen avdekker mangelfulle rettigheter på arbeidsplassen. Arbeiderne er ofte ansatt av eksterne arbeidsgivere som profiterer på deres vanskelige livssituasjon. Ansettelsesforholdene preges av en ujevn maktbalanse fra starten ved at det ofte kreves inndragelse av pass og forsinket lønn. Tilfeller der arbeidere har måttet betale en startsum for å sikre jobben har også forekommet.

Flere av hotellkjedene som har vært med i undersøkelsen opplyser om at de har startet arbeidstakerforeninger. Ifølge arbeiderne er dette derimot ikke-eksisterende. Til tross for at myndighetene i Qatar har lovet reformer som gjør det enklere å skifte jobb dersom man er misfornøyd, er dette vanskelig å få til i praksis. Det er også rapportert om tilfeller av diskriminasjon basert på nasjonalitet.

Bruk VM til å påvirke

Isobel Archer fra Business & Human Rights Resource Centre oppfordrer aktører i anledning Fotball VM 2022 til å påvirke. Hun roser det norske landslaget i fotball for å tydelig ta avstand fra de umenneskelige vilkårene arbeiderne jobber under. At hotellkjedene som ansetter arbeiderne erkjenner sitt ansvar for deres sikkerhet og arbeidsvilkår, vil være avgjørende.

Spillere og sponsorer oppfordres derfor til å bruke sin posisjon til å påvirke. Fotballag bør også stille FIFA ansvarlig og kreve at organisasjonen blir mer transparent.